small basic

سمال بیسیک

محیط اسمال بیسیک:

محیط اسمال بیسیک:

این زبان برنامه نویسی شاخه ای از زبا

 

ن basic می باشد.زبان های برنامه نویسی بیسیکی مانند ویژاول بیسیک (visual basic) و کیو بیسیک (q basic) سال هاست که از زبان های پرطرفدار دنیای برنامه نویسی مطرح است.
انتخاب زبان برنامه نویسی اغلب برای آنهایی که تازه می خواهند برنامه نویسی کنند، امری مشکل است و تنوع زبان های برنامه نویسی برای آنها به محدودیت انتخاب زبان برنامه نویسی تبدیل شده است.
ولی اگر نیک بنگریم هر ابزار برنامه نویسی برای کاری بهینه شده است و مشکل اینجاست که برنامه نویس تازه کار،هنوز هدفشان مشخص نیست.به این دلیل برخی برنامه نویسان بنا به شرایط محیطی(مانند دانشگاه،دوستان و...) ابتدا زبان برنامه نویسی تحمیل شده را یاد می گیرند و سپس به زبان مورد علاقه خود محاجرت می کنند.فاکتور های برنامه نویسی را می توان اینگونه بیان کرد :
1) در ابتدا باید مشخص کنیم که می خواهیم با سکوی نرم افزاری (frame work) برنامه نویسی کنیم و یا native code ، برای اطلاعات بیشتر در گوگل به جستجوی native code و managed code بپردازید.
2) کدام یک از فاکتور های روبرو برای شما بیشتر اهمیت دارد : راحتی کد نویسی،سرعت اجرای برنامه، فراوانی ابزار های متن باز، پشتیبانی سخت افزار ها و سیستم عامل از برنامه نوشته شده با این زبان
3) در آخر هم نباید برای شما مد بودن یک زبان مهم باشد.همانطور که گفتیم هر زبانی برای یک هدفی بهینه شده است و کلید ماندگاری آن در دنیای رقابتی امروز هم همان فاکتور هاست.بنابرین هر سازمانی به برنامه نویسان حرفه ای زبان بخصوصی نیاز دارد.
ماکروسافت سالهای ویژوال بیسیک(basic) را به عنوان یک زبان ساده و راحت به برنامه نویسان معرفی کرده است و محبوبیت آن هم به همین دلیل است.اما به دلیل پیشرفت دات نت و پیچیده تر شدن آن، basic هم کم کم به visual basic .net 3.5 تبدیل شد و دیگر آن حس سادگی آن، از دست رفت و حتی در مقابل #C احساس کمبود کردو ماکروسافت بر آن شد که در نسخه 3.5 ویژوال بیس
این زبان برنامه نویسی شاخه ای از زبان basic می باشد.زبان های برنامه نویسی بیسیکی مانند ویژاول بیسیک (visual basic) و کیو بیسیک (q basic) سال هاست که از زبان های پرطرفدار دنیای برنامه نویسی مطرح است.
انتخاب زبان برنامه نویسی اغلب برای آنهایی که تازه می خواهند برنامه نویسی کنند، امری مشکل است و تنوع زبان های برنامه نویسی برای آنها به محدودیت انتخاب زبان برنامه نویسی تبدیل شده است.
ولی اگر نیک بنگریم هر ابزار برنامه نویسی برای کاری بهینه شده است و مشکل اینجاست که برنامه نویس تازه کار،هنوز هدفشان مشخص نیست.به این دلیل برخی برنامه نویسان بنا به شرایط محیطی(مانند دانشگاه،دوستان و...) ابتدا زبان برنامه نویسی تحمیل شده را یاد می گیرند و سپس به زبان مورد علاقه خود محاجرت می کنند.فاکتور های برنامه نویسی را می توان اینگونه بیان کرد :
1) در ابتدا باید مشخص کنیم که می خواهیم با سکوی نرم افزاری (frame work) برنامه نویسی کنیم و یا native code ، برای اطلاعات بیشتر در گوگل به جستجوی native code و managed code بپردازید.
2) کدام یک از فاکتور های روبرو برای شما بیشتر اهمیت دارد : راحتی کد نویسی،سرعت اجرای برنامه، فراوانی ابزار های متن باز، پشتیبانی سخت افزار ها و سیستم عامل از برنامه نوشته شده با این زبان
3) در آخر هم نباید برای شما مد بودن یک زبان مهم باشد.همانطور که گفتیم هر زبانی برای یک هدفی بهینه شده است و کلید ماندگاری آن در دنیای رقابتی امروز هم همان فاکتور هاست.بنابرین هر سازمانی به برنامه نویسان حرفه ای زبان بخصوصی نیاز دارد.
ماکروسافت سالهای ویژوال بیسیک(basic) را به عنوان یک زبان ساده و راحت به برنامه نویسان معرفی کرده است و محبوبیت آن هم به همین دلیل است.اما به دلیل پیشرفت دات نت و پیچیده تر شدن آن، basic هم کم کم به visual basic .net 3.5 تبدیل شد و دیگر آن حس سادگی آن، از دست رفت و حتی در مقابل #C احساس کمبود کردو ماکروسافت بر آن شد که در نسخه 3.5 ویژوال بیسیک گرامر این زبان را به #C نزدیک تر کند.
چند ماهی است که ماکروسافت زبان جدیدی را به کسانی که خواهان یک زبان راحت هستند معرفی کرده است.محیط زیبا،حرفه ای رابط کاربری آن(SDK) و همچنین تعداد کم کلید واژه های (key words) این زبان [15 کلید واژه] برنامه نویسی باعث میشود که هر برنامه نویسی مشتاق باشد که حداقل یک بار small basic را امتحان کند.
این زبان برای کودکان و همچنین بزرگسالانی که می خواهند برنامه نویسی را تجربه کنند،ساخته شده اند.
در حقیقت small basic یک پیاده سازی ساده از دات نت فریم ورک(dot net framework ) است که بر پایه گرامر visual basic پیاده سازی شده است.
small basic به این دلیل که بر پایه دات نت می باشد،همراه با پیشرفت دات نت،این زبان هم پیشرفت می کند.همچنین ماکروسافت با پشتیبانی رسمی از این زبان، مهر تاییدی بر این محصول زده است تا کاربران با خیال راحت در این محیط برنامه نویسی کنند.

یک
گرامر این زبان را به #C نزدیک تر کند.
چند ماهی است که ماکروسافت زبان جدیدی را به کسانی که خواهان یک زبان راحت هستند معرفی کرده است.محیط زیبا،حرفه ای رابط کاربری آن(SDK) و همچنین تعداد کم کلید واژه های (key words) این زبان [15 کلید واژه] برنامه نویسی باعث میشود که هر برنامه نویسی مشتاق باشد که حداقل یک بار small basic را امتحان کند.
این زبان برای کودکان و همچنین بزرگسالانی که می خواهند برنامه نویسی را تجربه کنند،ساخته شده اند.
در حقیقت small basic یک پیاده سازی ساده از دات نت فریم ورک(dot net framework ) است که بر پایه گرامر visual basic پیاده سازی شده است.
small basic به این دلیل که بر پایه دات نت می باشد،همراه با پیشرفت دات نت،این زبان هم پیشرفت می کند.همچنین ماکروسافت با پشتیبانی رسمی از این زبان، مهر تاییدی بر این محصول زده است تا کاربران با خیال راحت در این محیط برنامه نویسی کنند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1392ساعت 13:22  توسط سیده دنیا حسینی  | 

جزوه اسمال بیسیک

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1392ساعت 13:50  توسط سیده دنیا حسینی  | 

Microsoft Small Basic

An introduction to Programming

Chapter 1

An Introduction

Small Basic and Programming

Computer Programming is defined as the process of creating computer software using programming

languages. Just like we speak and understand English or Spanish or French, computers can understand

programs written in certain languages. These are called programming languages. In the beginning there

were just a few programming languages and they were really easy to learn and comprehend. But as

computers and software became more and more sophisticated, programming languages evolved fast,

gathering more complex concepts along the way. As a result most modern programming languages and

their concepts are pretty challenging to grasp by a beginner. This fact has started discouraging people

from learning or attempting computer programming.

Small Basic is a programming language that is designed to make programming extremely easy,

approachable and fun for beginners. Small Basic’s intention is to bring down the barrier and serve as a

stepping stone to the amazing world of computer programming.

The Small Basic Environment

Let us start with a quick introduction to the Small Basic Environment. When you first launch SmallBasic,

you will see a window that looks like the following figure.

Figure 1 - The Small Basic Environment

This is the Small Basic Environment, where we’ll write and run our Small Basic programs. This

environment has several distinct elements which are identified by numbers.

The Editor, identified by [1] is where we will write our Small Basic programs. When you open a sample

program or a previously saved program, it will show up on this editor. You can then modify it and save if

for later use.

You can also open and work with more than one program at one time. Each program you are working

with will be displayed in a separate editor. The editor that contains the program you are currently

working with is called the active editor.

The Toolbar, identified by [2] is used to issue commands either to the active editor or the environment.

We’ll learn about the various commands in the toolbar as we go.

The Surface, identified by [3] is the place where all the editor windows go.

Our First Program

Now that you are familiar with the Small Basic Environment, we will go ahead and start programming in

it. Like we just noted above, the editor is the place where we write our programs. So let’s go ahead and

type the following line in the editor.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1392ساعت 13:42  توسط سیده دنیا حسینی  |